การให้ความช่วยเหลือผ่านความหลากหลาย

ที่ New Shores การศึกษากระตุ้นนักศึกษาให้เข้าเรียนในห้องเรียนที่มีนักศึกษามากกว่า 12 ประเทศ นักศึกษาของเรามองความหลากหลายภายใน New Shores เป็นเหมือนแรงกระตุ้น เหมือนที่พวกเขาเห็นในการเรียนและการทำงานเป็นทีม ห้องเรียนเป็นเหมือนหน้าต่างสู่การทำงานกับคนหลากหลายเชื้อชาติ และเพื่อร่วมชั้นก็กลายมาเป็นเครือข่ายระดับสากลแรกของเรา

ระบบการให้ความช่วยเหลือนักศึกษา

การศึกษาในต่างประเทศเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้น อย่างไรก็ตามบางครั้งก็เป็นเรื่องยากในบางคน ในการแก้ไขเรื่องนี้ และทำให้ประสบการณ์เป็นเรื่องที่น่าสนุก New Shores มีบริการให้การช่วยเหลือสำหรับนักศึกษาต่างชาติ (International Student Support Servic)

บริการให้การช่วยเหลือสำหรับนักศึกษาต่างชาติเป็นการให้คำปรึกษาและบริการการให้ความช่วยเหลือสำหรับนักศึกษาต่างชาติภายใน New Shores ทีมบริการคือพนักงานที่มีประสบการณ์ เป็นมิตรและมีความร้สำหรับการให้คำแนะนำนักศึกษาต่างชาติ (International Student Advisors) บริการให้การช่วยเหลือสำหรับนักศึกษาต่างชาติมอบให้ทั้งคำแนะนำ การบริการและความช่วยเหลือสำหรับนักศึกษาต่างชาติ เช่น

ที่พักอาศัย

วีซ่าและเอกสารของ FRRO

หลักสูตรให้คำแนะนำสำหรับนักศึกษาต่างชาติ

ทุนการศึกษาวัฒนธรรมจากสภาของอินเดีย

คำแนะนำในเรื่องของนโยบายและขั้นตอนของมหาวิทยาลัยบังกาลอร์

หลักสูตรต้อนรับ

ก่อนการเข้าเรียนที่ New Shores เราหน่วยงานการต่างประเทศ (International Desk) เชิญชวนให้คุณเข้าหลักสูตรแนะนำสำหรับนักศึกษาต่างชาติ (International Student Induction Program) หลักสูตรนี้มีกิจกรรมแนะนำด้านวัฒนธรรมและสังคม ซึ่งทำให้คุณได้สร้างสัมพันธ์กับเพื่อนนักศึกษาจากทั่วทุกมุมโลก จัดการด้านการเปิดบัญชีธนาคารและการใช้ชีวิตในรั้วมหาลัย ผลลัพธ์จะถูกประเมินโดยหน่วยงานการต่างประเทศของ New Shores เพื่อให้แน่ใจว่านักศึกษาของเราสามารถปรับตัวเข้ากับมหาวิทยาลัยบังกาลอร์ได้

การช่วยเหลือด้านภาษา

หน่วยงานต่างประเทศมีหลักสูตรสอนภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ทำให้พวกเขาสามารถพูด เข้าใจ อ่านและเขียนภาษาอังกฤษในระดับสูงได้

การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม

เราสนับสนุนให้นักศึกษาเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่น พร้อมกับการเรียนรู้การศึกษาใน New Shores กิจกรรมด้านวัฒนธรรมถูกจัดโดยหน่วยงานการต่างประเทศเพื่อให้แน่ใจว่าทางสถาบันจะมีกิจกรรมแบบนี้ให้นักศึกษา นักศึกษาจะถูกเชิญชวนให้เข้าร่วมเทศกาลชุมชน ที่พวกเขาสามารถสัมผัสถึงวัฒนธรรมท้องถิ่นของอินเดีย การอยู่ร่วมกับชาวท้องถิ่น จะเป็นสิ่งที่นักศึกษาต่างชาติไม่มีวันลืม