หลักสูตรการให้ความรู้

หลักสูตรการให้ความรู้ของ New Shores ทำให้นักศึกษาของเราสร้างเครือข่ายที่ช่วยส่งเสริมด้านการศึกษา คำแนะนำด้านวิชาชีพและการพัฒนาตนเอง นักศึกษาชั้นปีสูงและศิษย์เก่าสร้างหลักสูตรการให้ความรู้สำหรับนักศึกษาที่กำลังเรียนอยู่ และที่กำลังจะเข้ามาศึกษา พวกเขาทำการพูดคุยกับนักศึกษาเพื่อสร้างเครือข่ายที่ให้การสนับสนุน นักศึกษาชั้นปีสูงและศิษย์เก่าช่วยเหลือนักศึกษาน้องใหม่ค้นหาสิ่งที่พวกเขาสนใจ หลักสูตรการให้ความรู้ทำให้นักศึกษาตระหนักถึงโลกในวัยทำงาน ผู้สอนจะเล่าประสบการณ์การทำงานในปัจจุบันกับผู้เรียน พวกเขายังให้คำแนะนำด้านอาชีพให้กับผู้เรียน ดังนั้นหลักสูตรนี้ช่วยให้นักศึกษาในการพัฒนาแทบทุกด้าน นั่นคือ

ความรู้และความตระหนักถึงโลกที่มากขึ้น

เสริมสร้างเครือข่ายที่ให้การสนับสนุน

คำแนะนำด้านอาชีพและการศึกษา

แรงกระตุ้นและแรงบันดาลใจจากรุ่นพี่และศิษย์เก่า

บทเรียนจากการเป็นประชากรโลกผ่านการทำงานร่วมกับชุมชน

เพิ่มทักษะการสื่อสารและภาวะผู้นำ

สัมผัสภูมิหลังด้านวัฒนธรรม สังคมหรือเศรษฐกิจที่แตกต่างจากคนแต่ละคน