กรอกข้อมูลด้านล่างเพื่อรับสำเนาของใบสมัครออนไลน์ผ่านอีเมล์ที่คุณยื่นมา ใบสมัครที่กรอกเรียบร้อยสามารถส่งอีเมล์มายัง admissions@newshores.in

Application Download

โปรดกรอกข้อมูลในช่องที่สำคัญ

โปรดกรอกข้อมูลในช่องเพื่อดาวน์โหลดไฟล์

ชื่อ*

เบอร์โทรศัพท์ 1*

อีเมล์*

ที่อยู่*

หลักสูตร*