การลงทะเบียนของนักศึกษาต่างชาติ

เข้าสู่ห้องเรียนที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติ

ที่ New Shores การศึกษากระตุ้นนักศึกษาให้เข้าเรียนในห้องเรียนที่มีนักศึกษามากกว่า 12 ประเทศ นักศึกษาของเรามองความหลากหลายด้านเชื้อชาติเป็นตัวกระตุ้นให้พวกเขามองตัวเองว่าเป็นหนึ่งในทีมระดับโลก ห้องเรียนเป็นหน้าต่างแรกสู่วัฒนธรรมและเศรษฐกิจที่หลากหลายของโลก และเพื่อนร่วมห้องเรียนเป็นบุคคลแรกในการสร้างเครือข่ายสัมพันธ์ระดับโลก

New Shores เป็นวิทยาลัยที่มีสีสันในแง่ของการแสดงออกทางวัฒนธรรมที่แตกต่างจากทั่วทุกมุมโลก เรายินดีต้อนรับนักศึกษาจากทุกประเทศ และความหลากหลายทางวัฒนธรรมก็เติบโตขึ้นเรื่อย ๆ สังคมของนักศึกษาใน NSIC มีมาจากหลากหลายประเทศ เช่น มัลดีฟส์ กาตาร์ ซาอุดีอาระเบีย มาเลเซีย เยเมน อิหร่าน ประเทศไทยและประเทศอื่น ๆ อีกมากมาย หลักสูตรทุกหลักสูตรภายในมหาวิทยาลัยยินดีต้อนรับนักศึกษาทุกเชื้อชาติ

NSIC มีวิชาภาษาอังกฤษทุกระดับสำหรับนักศึกษานานาชาติที่มาจากประเทศที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ นักศึกษาที่สนใจ สามารถติดต่อสำนักงาน ASAO ได้ วิชาจะเริ่มเรียนในตอนเดือนมกราคมในแต่ละปี เรียนเป็นเวลา 5 เดือน

ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนสำหรับนักศึกษานานาชาติ

นักศึกษาสามารถรับข้อมูลสำหรับการลงทะเบียนเรียนจากอีเมล์โดยการส่งแบบสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม จากนั้นนักศึกษาจะได้รับการติดต่อจากสำนักงานทะเบียน (ASAO) นักศึกษาจะได้รับคำแนะนำในการทำความเข้าหลักการของทางมิยาลัย การเลือกหลักสูตรที่เหมาะสม ค่าธรรมเนียมและการวางแผนการเงิน การศึกษาขั้นต้นและด้านวีซ่าและการย้ายถิ่นฐาน

นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ของเว็บไซต์มหาวิทยาลัยหรือกรอกเอกสารด้วยตัวเองที่สำนักงานทะเบียน นักศึกษาต้องแน่ใจว่ารายละเอียดในการติดต่อของนักศึกษาที่กรอกในเอกสาร เป็นข้อมูลล่าสุดที่ใช้สำหรับติดต่อตัวนักศึกษาเอง

ใบรับรอง Bona-fide และ FRRO

ใบรับรอง Bonafide เป็นเอกสารสำคัญสำหรับนักศึกษาต่างชาติที่ต้องการเดินทางและอาศัยในบังกาลอร์ วิทยาลัยจะมอบใบรับรอง Bonafide ให้กับนักศึกษาต่างชาติสำหรับการยื่นวีซ่าเท่านั้นหลังจากเสร็จสิ้นขึ้นตอนลงทะเบียน เพื่อความสะดวกในการทำเรื่องเอกสารวีซ่า ทางหน่วยงานการต่างประเทศ (International Desk) จะช่วยเร่งขั้นตอนการยื่นเอกสารให้เร็วขึ้น สำหรับนักศึกษาที่ยังไม่มี ต้องส่งสำเนาหนังฐานรอยแผลเป็น (marks card) ที่ถูกแปลเรียบร้อย สำเนาหนังสือเดินทางและสำเนาใบเสร็จค่าหน่วยกิจปีแรกเพื่อรับใบรับรอง Bonafide

นักศึกษาต่างชาติทุกคนต้องทำการลงทะเบียนกับสำนักงาน FRRO ก่อนเดินทางมาถึง ใบอนุญาตพักอาศัย หลักฐานที่อยู่ ใบรับรอง Bonafide และเอกสารที่เหลือต้องถูกส่งให้กับ FRRO

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ดูเพิ่มเติมผ่าน http://www.boi.gov.in หรือติดต่อมาทางสำนักงานทะเบียนของ NSIC

เอกสารสำหรับการลงทะเบียน

เกณฑ์การลงทะเบียนสำหรับนักศึกษาต่างชาติกำหนดตามเกณฑ์ของนักศึกษาจากประเทศอินเดีย อย่างไรก็ตาม เอกสารมีความหลากหลายตามวิทยาลัย และตามเกณฑ์นโยบายของกระทรวงพัฒนาบุคคล (Human Resource Development) เอกสารหลักดังต่อไปนี้ ต้องยื่นเป็นอันดับแรกของขั้นตอนการลงทะเบียน

ใบรับรองการศึกษาระดับ O และระดับ A/ใบรับรองระดับ 10th Grade และ 12th Grade หรือเทียบเท่า

สำเนาวีซ่า

ใบรับรองที่เทียบเท่าจากสมาคมมหาวิทยาลัยอินเดีย (Association of Indian Universities)

สำเนาหนังสือเดินทาง

ใบอนุญาตพักอาศัยจากสำนักงานผู้บังคับบัญชากรมตำรวจในบังกาลอร์

หลักฐานที่อยู่

ใบรับรองที่เทียบเท่าจากสมาคมมหาวิทยาลัยอินเดีย (AIU)

เพื่อรับใบรับรองเทียบเท่า นำสำเนาของเอกสารต่อไปนี้ พร้อมทั้งใบค่าธรรมเนียม ส่งไปยังที่อยู่ด้านล่าง  ใบสมัครสามารถยื่นไปยัง AIU ได้โดยตรง หรือสามารถส่งผ่านสำนักงานของมหาวิทยาลัย

เอกสารที่ต้องใช้ในการของใบรับรอง AIU

  • ใบรับรองการศึกษาระดับ ’O’/ใบรับรองการศึกษาระดับ Class 10th Grade หรือเทียบเท่า
  • ใบรับรองการศึกษาระดับ ’A’/ใบรับรองการศึกษาระดับ Class 12th Grade หรือเทียบเท่า
  • สำเนาหนังสือเดินทาง
  • สำเนาวีซ่า

ที่อยู่และเว็บไซต์ของ AIU

Association of Indian Universities, AIU House, 16 Comrade Indrajit Gupta Marg (KotlaMarg) New Delhi – 110 002 Ph: (011) 23230059, 23231097, 23232429, 23232435

www.aiuweb.org/

นักศึกษาสามารถร้องขอให้ทางหน่วยงานการต่างประเทศ (International Desk) ยื่นใบรับรองการศึกษาที่เทียบเท่าในนามของทางหน่วยงานโดยการยื่นใบร้องขอและจ่ายค่าธรรมเนียม

สำหรับคำแนะนำหรือความช่วยเหลือเพิ่มเติม นักศึกษาสามารถติดต่อสำนักทะเบียน (ASAO) โดยโทร 080667 31100 หรืออีเมล์มาที่ admissions@newshores.in.

สำหรับผู้ที่ต้องการคำแนะนำหรือการช่วยเหลือเพิ่มเติม นักศึกษาสามารถติดต่อสำนักงานทะเบียนและการศึกษา (Admissions & Students Affairs Office) ผ่านเบอร์ 080667 31100 หรืออีเมล์มาที่ admissions@newshores.in

In case of further guidance or assistance need, students can contact Admissions & Students Affairs Office at 080667 31100 or drop an email at admissions@newshores.in