ทุนการศึกษาและการช่วยเหลือทางการเงิน

ทุนการศึกษา

ที่ New Shores เราตั้งใจรับนักศึกษาชั้นยอดที่มีพื้นเพที่หลากหลาย และสร้างการศึกษาเรียนรู้ที่พวกเขาสามารถเข้าถึงและลงเรียนได้ หากคุณต้องการความช่วยเหลือ เราอยากให้คุณรู้ว่าคุณมีโอกาสในการศึกษาที่นี้ถึงแม้คุณจะประสบกับปัญหาทางด้านการเงิน

เพื่อสนับสนุนหลักการนี้ เราจะมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาจากอินเดียและนักศึกษาต่างชาติในมหาวิทยาลัยนี้ตลอดทั้งหมด ทุนการศึกษาจะรวมทั้งค่าหน่วยกิต ค่าเทอม อาหารและที่ใช้สำหรับการใช้จ่าย ทุนการศึกษาของ New Shores จะถูกมอบให้กับนักศึกษาที่ทำผลงานยอดเยี่ยมทั้งด้านการเรียน ศิลปะหรือด้านกีฬา

นักศึกษาที่มีประวัติผลงานในด้านเหล่านี้จะมีโอกาสในการยื่นขอทุนการศึกษา ซึ่งต้องมีการกรอกใบขอทุน (Scholarship Application Form) ที่สามารถมารับได้ที่สำนักทะเบียน (Admissions Office) นักศึกษาต่างชาติสามารถดาวน์โหลดใบขอทุน (SAF) ได้ผ่านทางออนไลน์

ทุนการศึกษาระดับนานาชาติจะถูกนำไปให้คณะกรรมการของ New Shores ในการประเมินประวัติผลงานและการรับรองต่างๆ

ทุนการศึกษานักศึกด้อยโอกาส

ทางวิทยาลัยได้รับการรับรองจากองค์กร Karnataka State Minorities Commission (KSMC) นักศึกษาที่มาจากครอบครัวด้อยโอกาสสามารถรับทุนนี้จากองค์กรหลังจากการจบเทอมแรก นักศึกษาหลายคนใน NSIC ได้รับทุนจากองค์กร KSMC เช็คของทุนการศึกษาจะถูกออกในนามมหาวิทยาลัยผ่านทางองค์กร และจากนั้นจึงให้กับนักศึกษา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเข้าสู่ http://gokdom.kar.nic.in.

ทุนการศึกษากู้/ยืม

ความตั้งใจของ New Shores ต้องการจะให้นักศึกษาทุกคนจากพื้นเพที่แตกต่างกันไป ได้มีโอกาสได้รับการการศึกษาที่ New Shores และไม่ได้รับปัญหาทางการเงิน ทางวิทยาลัยร่วมกับธนาคาร มอบโอกาสกู้ยืมให้กับนักศึกษา ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ ASAO