การวิจัยของนักศึกษา

พื้นที่สำหรับความคิดและการวิจัยของคุณ

ความคิดและการวิจัยของนักศึกษาต้องการแรงบันดาลใจและเวทีในการแสดงออก New Shores นำเสนอโอกาสดังกล่าวในรูปแบบของศูนย์วิจัยนักศึกษา (Centre for Student Research) CSR เป็นศูนย์กลางด้านการวิจัยและการศึกษาและการพัฒนาขององค์กร ทำให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้วิธีการวิจัยโดยใช้เครื่องมือและกระบวนการที่ดีที่สุด เพื่อผลิตผลงานที่มีคุณภาพสูง ซึ่งจะช่วยเพิ่มการปฏิบัติที่ดีในอุตสาหกรรม CSR มุ่งหวังให้เป็นตัวอย่างชั้นนำของการวิจัยเชิงนวัตกรรมและการทำงานร่วมกันในระดับสถาบัน

แนำแนวโดยอาจารย์ CSR ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางสำหรับนักศึกษาและนักวิชาการที่ต้องการท้าทายความรู้และความเข้าใจในปัจจุบัน รวมทั้งพัฒนาความรู้ที่เป็นประโยชน์ที่ใช้ในการพัฒนาที่ยั่งยืน นักศึกษาแต่ละคนได้รับการสนับสนุนให้พัฒนาและจัดทำเอกสารวาระการวิจัยส่วนบุคคลของตน เปลี่ยนเป็นผลงานวิจัยที่ยอดเยี่ยมที่นำไปสู่ชื่อเสียงและอาชีพของพวกเขา เผยแพร่ผลงานวิจัยของตนในวารสารและสิ่งตีพิมพ์ และดึงดูดเงินทุนวิจัย นักศึกษาที่วิทยาลัย NSIC ได้รับโอกาสพิเศษในการทำวิจัยในหัวข้อที่ตนสนใจ การแข่งขันเพื่อรางวัลการวิจัยของนักศึกษาที่ยอดเยี่ยม (Best Student Research) ทำให้การเรียนรู้เป็นประสบการณ์ที่ไม่เหมือนที่ไหน และสร้างแรงบันดาลใจอย่างยิ่ง