การเรียนในโลกทำงานจริง

เรียนรู้จากประสบการณ์จริงที่ท้าทาย

การเรียนการสอนของ New Shores ขึ้นกับมุมมองของศาสตราจารย์ที่มอบโอกาสในการเรียนรู้ผ่านความขยันหมั่นเพียรในทุกหลักสูตรของทางสถาบัน ตั้งแต่จิตวิทยาไปคอมพิวเตอร์ ไปจนถึงการบริหารแบรนด์ New Shores มอบโอกาสให้นักศึกษาทดสอบทักษะพวกเขาผ่านประสบการณ์จริง นักศึกษาใช้ทักษะพื้นฐานไปจนถึงเทคนิคขั้นสูงที่ได้เรียนในห้องเรียน เพื่อทำการแก้ไขปัญหาทางธุรกิจที่ทางองค์กรกำลังเผชิญ

ทางมหาวิทยาลัย NSIC ใช้วิธีการจากฮาวาร์ด (Harvard Case Method) ทำให้นักศึกษาเข้าไปอยู่ในสถานการณ์จริง แล้วให้พวกเขาวิเคราะห์ผลลัพธ์และทำการตัดสินใจบนพื้นฐานการวิเคราะห์ทางธุรกิจ เรียนรู้ผ่านการพูดคุยกับทีม โครงการต่างๆ การวิจัยและการนำเสนองาน

ไม่ว่าจะเป็นการปรึกษาทางองค์กร รัฐหรือองค์กรไม่แสวงผลกำไร หรือการบริหารกองทุน การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์และสถานการณ์จริงที่ New Shores  ได้เตรียมให้กับนักศึกษาสำหรับความท้าทายและโอกาส นักศึกษายังได้เรียนรู้การเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจและเทคโนโลยีในบังกาลอร์ และยังได้รับโอกาสมากมาย