ขอบข่ายไร้พรมแดน

ความรู้และการวิจัยที่ทันสมัย มีให้แล้วที่ NEW SHORES

ขอบข่ายไร้พรมแดน (he Global Cross Border Series) เป็นโครงการแบ่งปันด้านความรู้ระดับโลก นำความรู้ที่ทันสมัยมาสู่ห้องเรียนของ New Shores

เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาของเราสำหรับการทำงานในโลกธุรกิจของจริง ภายใต้โครงการ GCBS จะมีการประชุมสัมมนามากมาย การอบรมและการสนทนาภายใต้หัวข้อที่สำคัญต่ออุตสาหกรรมและวิชาการ

โครงการ GCBS สร้างสัมพันธ์ของการเรียนรู้ในห้องเรียนไปสู่การเรียนรู้ด้านการจัดการและคอมพิวเตอร์ระดับโลก นำบุคคลากรที่ยอดเยี่ยมของมหาวิทยาลัยระดับนานาชาติมาสู่วิทยาลัย New Shores โครงการ GCBS ครอบคลุมหัวข้อทั้งหมดที่อยู่ภายใต้ขอบเขตของหลักสูตรระดับปริญญาตรีและปริญญาโท-เอก ตั้งแต่คอมพิวเตอร์ขั้นสูง ปัญญาประดิษฐ์ การบริหารจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ การค้าต่างประเทศ การบริหารแบรนด์และอื่น ๆ นี้ช่วยให้กระบวนการเรียนรู้ที่ New Shores ก้าวไปไกลกว่าขอบเขตทั่วไป เพิ่มคุณค่าให้กับหลักสูตรของเราและทำให้เป็นสากลอย่างแท้จริง