ชีวิตนักศึกษา


ใช้ชีวิตในสุดวิเศษ และมีความสุขไปกับมันตลอดชั่วชีวิต

ในฐานะนักศึกษาของ New Shores คุณจะตระหนักได้ว่าการเรียนรู้เป็นมากกว่าการนั่งในห้องเรียน มันคือการใช้ชีวิต เรียนรู้จากการทำ ค้นหาโอการของตัวเองในฐานะที่เป็นนักศึกษาคนหนึ่ง

กิจกรรมเพิ่มเติมถูกจัดโดยทางวิทยาลัย New Shores ระหว่างปีการศึกษา นอกเหนือจากรายชื่อกิจกรรมที่อยู่ด้านล่าง ชมรมนักศึกษาได้จัดกิจกรรมมากมายที่ทำให้คุณไม่ได้มีเวลาเหนื่อยเลน