การฝึกงานต่างประเทศ 

การได้สัมผัสวัฒนธรรมและความเป็นมืออาชีพที่ไม่มีที่ไหนเหมือน
การฝึกงานต่างประเทศเป็นส่วนหนึ่งในการศึกษาที่ New Shores และนักศึกษาทุกคนต้องมีการฝึกงานต่างประเทศ การฝึกงานต่างประเทศทำให้นักศึกษาของเราได้ศึกษารูปแบบการทำงาน และใช้ชีวิตในต่างประเทศ ระยะเวลาการฝึกงานมีตั้งแต่สองเดือนไปจนถึงห้าเดือน ขึ้นอยู่กับตำแหน่งและบริษัท นักศึกษาจะได้รับการฝึกงานในระดับสากล จะมีความมั่นใจมากขึ้นผ่านการเรียนวัฒนธรรมต่างชาติ กรณีศึกษาระหว่างประเทศ การทำงานร่วมกับเพื่อนต่างชาติ การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศและการเป็นโฮสต์ให้กับหลักสูตรต่างประเทศ การมีประสบการณ์แบบนี้ทำให้พวกเขามีทักษะที่พิเศษ ทำให้พวกเขาเป็นที่ต้องการสำหรับตำแหน่งงานระหว่างประเทศ.

เครือข่ายของวิทยาลัยและสถาบันการฝึกงานระดับสากลสำหรับนักศึกษาทุกคน จุดหมายปลายทางของการฝึกงานของนักศึกษาของเรา ได้แก่ เยอรมนี โปแลนด์ อิตาลี ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ เดนมาร์ก จีน อังกฤษ กรีซ ฟิลิปปินส์ มาเลเซียและยูเออี.