ระบบการจัดการการศึกษาที่ได้รับการประกันคุณภาพ UKAS

มหาวิทยาลัย NSIC มุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพและระบบโดยการใช้กระบวนการจัดการขั้นสูงที่มีคุณภาพสำหรับสถาบันการศึกษา ทางมหาวิทยาลัย NSIC ได้รับการประกันคุณภาพจาก UKASสำหรับระบบการจัดการการศึกษาที่มีคุณภาพ

สถาบันการศึกษาที่มีคุณภาพ ทางสถาบันใส่ใจในความคาดหวังของนักศึกษาเช่นเดียวกับผู้บริหาร และสถาบันก็พยายามทำให้มันเป็นอย่างงั้น ทรัพยากรของวิทยาลัยถูกใช้งานอย่างดีเยี่ยม โดยลดข้อผิดพลาดได้ร้อยเปอร์เซนต์ผ่านการบริการและประสบการณ์ทางการศึกษา หน่วยงานทุกหน่วยพร้อมเข้าร่วม เพื่อทำให้คุณภาพเข้าใกล้กับมตรฐานที่กำหนดไว้ หัวข้อที่กำหนดไว้ในด้านคุณภาพมีดังนี้

 • การตอบสนอง – ความเต็มใจและความพร้อมของอาจารย์เพื่อช่วยเหลือนักศึกษา
 • ความไว้วางใจ – ระดับที่การศึกษามีความถูกต้องและมีความหมาย
 • ทำความเข้าใจกับนักเรียน – ทำความเข้าใจนักศึกษาของเราในฐานะบุคคลและในฐานะผู้เรียน
 • การเข้าถึง – ขอบเขตของคำแนะนำและการปรึกษาที่อาจารย์มี
 • ความสามารถ – ความรู้ทางทฤษฎีและการปฏิบัติของอาจารย์และทักษะที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
 • มารยาท – ความสุภาพและทัศนคติที่ดีต่อนักศึกษา
 • การสื่อสาร – วิธีการที่นักศึกษาและอาจารย์สื่อสารกันได้อย่างไรในชั้นเรียน
 • ความน่าเชื่อถือ – หลักสูตรที่น่าเชื่อถือที่ถูกสอนโดยสถาบัน
 • ความปลอดภัย – ความลับของข้อมูล
 • ความพร้อมใช้งาน – จำนวนและความพร้อมของอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวก
 • ประสิทธิภาพ – ความรู้หลัก / ทักษะที่จำเป็นสำหรับนักศึกษา
 • ความสมบูรณ์ – ความรู้ / ทักษะเสริมและการใช้เทคโนโลยี