หลักสูตรเข้มข้นสำหรับนักศึกษาปริญญาตรีที่มีความสนใจในด้านวิชาการเป็นพิเศษ

หลักสูตรปริญญาตรีของ New Shores ได้ผสมผสานหลักสูจนจากมหาวิทยาลัย Bangalore โดยใช้งานวิจัยระดับโลกเพื่อการออกแบบหลักสูตร ทำให้สามารถมั่นใจได้ว่านักศึกษาของเราจะได้รับความรู้ในระดับที่ดีที่สุดหาผู้เปรียบเทียบได้ยาก เพราะว่าเราเน้นประสบการณ์ตรงในการสอนเป็นหลัก  ทำให้กิจกรรมทุกอย่างที่นักศึกษาทำมีความหมายต่อตัวนักศึกษา เช่นการให้นักศึกษาออกไปสัมผัสโลกกว้างด้วยตัวเอง จะเป็นวิธีการสำคัญในการกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้และจดจำอย่างเข้าใจ  ซึ่งหลักสูตรต่างๆที่สามารถลงทะเบียนเรียนได้มีดังต่อไปนี้

 • โครงสร้างหลักสูตร
  เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเชี่ยวชาญทางด้านธุรกิจในระบบเศรษฐกิจ และระบบทางบัญชี อีกทั้งสามารถพัฒนาในระดับบุคคลและองค์กรได้ รวมถึงสามารถก้าวขึ้นเป็นผู้นำที่มีทักษะโดดเด่น
 • หน่วยกิต

  หน่วยกิต 62 ต่อปี 30 หน่วยกิตสำหรับหลักสูตรบียู (B.U curriculum) และ 32 หน่วยกิตสำหรับหลักสูตร NSIC (NSIC Foundational Curriculum)

 • ระยะเวลาและการประเมิน

  เรียนเต็มเวลา 3 ปี สอบประเมินทุกเทอมสำหรับหลักสูตรบียูและหลักสูตร NSIC
  เข้าชั้นเรียนเป็นเวลาอย่างน้อย 75 เปอร์เซ็นต์ของคาบเรียนทั้งหมด

 • การฝึกงานระดับนานาชาติ

  ฝึกงานในเขตยุโรป และอเมริกาเหนือเป็นเวลา 3 เดือน
  ฝึกงานในมหาวิทยาลัยของอเมริกา (ตัวเลือก)

 • โครงสร้างหลักสูตร

  หลักสูตร BCA สามปีระดับนานาชาติ (ปริญญาตรีด้านแอพพลิเคชั่นคอมพิวเตอร์) ถูกสร้างมาเพื่อคนที่ต้องการได้ทักษะมากกว่าวิศวกรคนไหนจะได้ในรัฐกรณาฏกะ

 • หน่วยกิต

  หน่วยกิต 62 ต่อปี 30 หน่วยกิตสำหรับหลักสูตรบียู (B.U curriculum) และ 32 หน่วยกิตสำหรับหลักสูตร NSIC (NSIC Foundational Curriculum)

 • ระยะเวลาและการประเมิน

  เรียนเต็มเวลา 3 ปี สอบประเมินทุกเทอมสำหรับหลักสูตรบียูและหลักสูตร NSIC
  คะแนนการเข้าเรียนและการร่วมกิจกรรม 75%

 • การฝึกงานระดับนานาชาติ
  ฝึกงานในเขตยุโรป และอเมริกาเหนือเป็นเวลา 3 เดือน
  ฝึกงานในมหาวิทยาลัยของอเมริกา (ตัวเลือก)
 • โครงสร้างหลักสูตร

  เป็นหลักสูตรการบัญชีที่ดีเยี่ยมที่มหาวิทยาลัยบังกาลอร์ได้มอบกับนักศึกษาที่ต้องการจะเริ่มต้นในอาชีพด้านการเงิน

 • หน่วยกิต

  หน่วยกิต 62 ต่อปี 30 หน่วยกิตสำหรับหลักสูตรบียู (B.U curriculum) และ 32 หน่วยกิตสำหรับหลักสูตร NSIC (NSIC Foundational Curriculum)

 • ระยะเวลาและการประเมิน

  เรียนเต็มเวลา 3 ปี สอบประเมินทุกเทอมสำหรับหลักสูตรบียูและหลักสูตร NSIC
  คะแนนการเข้าเรียนและการร่วมกิจกรรม 75%

 • การฝึกงานระดับนานาชาติ

  ฝึกงานในเขตยุโรป และอเมริกาเหนือเป็นเวลา 3 เดือน
  ฝึกงานในมหาวิทยาลัยของอเมริกา (ตัวเลือก)

 • โครงสร้างหลักสูตร

  หลักสูตรมีมาให้สำหรับนักศึกษาที่ต้องการเรียนรู้ด้านประสาทวิทยาศาสตร์ ประชานศาสตร์ จิตวิทยา ภาษาศาสตร์และปัญญาประดิษฐ์

 • หน่วยกิต

  หน่วยกิต 62 ต่อปี 30 หน่วยกิตสำหรับหลักสูตรบียู (B.U curriculum) และ 32 หน่วยกิตสำหรับหลักสูตร NSIC (NSIC Foundational Curriculum)

 • ระยะเวลาและการประเมิน

  เรียนเต็มเวลา 3 ปี สอบประเมินทุกเทอมสำหรับหลักสูตรบียูและหลักสูตร NSIC
  คะแนนการเข้าเรียนและการร่วมกิจกรรม 75%

 • การฝึกงานระดับนานาชาติ
  ฝึกงานในเขตยุโรป และอเมริกาเหนือเป็นเวลา 3 เดือน
  ฝึกงานในมหาวิทยาลัยของอเมริกาหรือยุโรป (ตัวเลือก)