หลักสูตร MBA ของ NEW SHORES เป็นมากกว่า MBA

คุณมีโอกาสลงเรียนหลักสูตร MBA ได้แค่ครั้งเดียวในชีวิต และตัวเลือกของคุณจะอยู่กับคุณไปตลอดชีวิตการทำงาน ที่ NSIC คุณจะได้เลือกอนาคตที่ถูกเติมเต็มไปด้วยความเป็นไปได้ ทางมหาวิทยาลัยเป็นที่ยอมรับในหลักสูตรการเรียนการสอนด้านการวิจัยชั้นเลิศ และได้รับการรับเลือกเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดของอินเดีย

 • โครงสร้างหลักสูตร

  เรียนรู้ทฤษฎี หลักการและวิธีการวิเคราะห์ที่ใช้เพื่อหาแผนธุรกิจที่มีประสิทธิภาพ และพัฒนาความสามารถในด้านการเป็นผู้นำในตัวบุคคลและองค์กร

 • หน่วยกิต

  หน่วยกิต 62 ต่อปี 30 หน่วยกิตสำหรับหลักสูตรมหาวิทยาลัยไมซอร์ (Mysore Curriculum) และ 32 หน่วยกิตสำหรับหลักสูตร NSIC ระดับสากล (NSIC Global Curriculum)

 • ระยะเวลาและการประเมิน

  เรียนเต็มเวลา 2 ปี สอบประเมินทุกเทอมตามมหาวิทยาลัยไมซอร์และ NSIC คะแนนการเข้าเรียนและการร่วมกิจกรรม 80%

 • GLOBAL EXPOSURE

  International internship in Europe/North America for a period of 3 months.

  Specialization on a US university campus(optional).

 • โครงสร้างหลักสูตร

  เรียนรู้ทฤษฎี หลักการและวิธีการวิเคราะห์ที่ใช้เพื่อหาแผนธุรกิจที่มีประสิทธิภาพ และพัฒนาความสามารถในด้านการเป็นผู้นำในตัวบุคคลและองค์กร

 • หน่วยกิต

  หน่วยกิต 62 ต่อปี 30 หน่วยกิตสำหรับหลักสูตรมหาวิทยาลัยไมซอร์ (Mysore Curriculum) และ 32 หน่วยกิตสำหรับหลักสูตร NSIC ระดับสากล (NSIC Global Curriculum)

 • ระยะเวลาและการประเมิน

  เรียนเต็มเวลา 2 ปี สอบประเมินทุกเทอมตามมหาวิทยาลัยไมซอร์กำหนด การเรียนแบบผสมผสานออนไลน์ช่วงสุดสัปดาห์

 • การฝึกงานระดับนานาชาติ
  ฝึกงานในเขตยุโรป และอเมริกาเหนือเป็นเวลา 3 เดือน
  ฝึกงานในมหาวิทยาลัยของอเมริกา (ตัวเลือก)
 • โครงสร้างหลักสูตร
  ทำความเข้าใจกับหลักการทำงานของธุรกิจและปัจจัยที่ส่งผลต่อธุรกิจ และพัฒนาทักษะการจัดการทั้งส่วนของตัวเองและในฐานะเพื่อนร่วมทีม
 • หน่วยกิต

  Credits -N/A.

  N/A หน่วยกิต
  12 วิชาต่อปีตามที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนด

 • ระยะเวลาและการประเมิน

  2 years full-time: Sem. exam as per University stipulation.
  Project & thesis requirement based on specialization.

 • GLOBAL EXPOSURE

  International internship in Europe/North America for a period of 3 months.

  Specialization on a US university campus(optional).

 • โครงสร้างหลักสูตร

  เพื่อให้นักศึกษาได้เข้าใจการบริหารจัดการธุรกิจผ่านการลงมือทำ วิเคราะห์และการฝึกฝนตามทฤษฎี และพัฒนาภาวะผู้นำและความสามาระด้านการเป็นผู้ประกอบการ

 • หน่วยกิต

  62 หน่วยกิตต่อปี 30 หน่วยกิตสำหรับ หลักสูตรปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยบังกาลอร์ และ 32 หน่วยกิตสำหรับหลักสูตรปริญญาโท

 • ระยะเวลาและการประเมิน

  เรียนเต็มเวลา 3 ปี สอบประเมินทุกเทอมตามมหาวิทยาลัยบังกาลอร์และหลักสูตร MBA กำหนด คะแนนการเข้าเรียนและการร่วมกิจกรรม 80%

 • การฝึกงานระดับนานาชาติ

  ฝึกงานในเขตยุโรป และอเมริกาเหนือเป็นเวลา 3 เดือน
  ฝึกงานในมหาวิทยาลัยของอเมริกา (ตัวเลือก)