หลักสูตร MBA สำหรับผู้บริหาร

ความรู้ที่คุณต้องการ ในรูปแบบที่คุณอยากได้

โครงสร้างหลักสูตรทำให้คุณไม่ต้องกังวลจากการที่ต้องไปทำงานเป็นช่วงเวลานาน  ทำให้คุณสามารถแบ่งเวลาให้กับงานและหลักสูตร MBA ได้อย่างเหมาะสม เป้าหมายของ New Shores คือการสร้างโปรแกรมระบบอินทราเน็ทที่ทำให้นักศึกษาสามารถเข้าถึงเนื้อหาการเรียนการสอน ข้อมูลวิจัย และพื้นที่สนทนาจากที่ไหนก็ได้ในโลก

คลาสเรียนแบบเห็นหน้าใช้เวลาไม่กี่ชั่วโมงในช่วงวันหยุดสามารถเข้ามาเรียนได้ง่ายในวิทยาลัย New Shores ในบังกาลอร์ การเตรียมการสุดพิเศษนี้ทำให้คุณสามารถทำงานเต็มเวลาไปพร้อมกับการเรียนหลักสูตร MBA สำหรับผู้บริหารได้ หรือประมาณได้ว่า 1 ปีต่อหลักสูตร MBA ของผู้บริหาร หลักสูตร MBA ของ New Shores มอบประสบการณ์การเรียนรู้ที่โดดเด่น เป็นสิ่งที่น่าตื่นตา น่าค้นหา การเรียนผ่านการลงมือทำทำให้นักศึกษาได้เรียนรู้ประสบการณ์ในแบบที่ไม่เหมือนที่ไหนเลย

ไม่ใช่เป็นเพียงการเรียนแบบฟังบรรยายใน New Shores การเรียนรู้ไม่ใช่การแข่งขัน ที่นี้การเรียนรู้กลับมามีชีวิตชีวา เพราะเราเชื่อว่าการเรียนแบบฟังบรรยายเป็นสิ่งสุดท้ายที่เราต้องการ กรณีของ New Shores คือการใช้การลงมือปฏิบัติทำให้คุณเข้าใจสถานการณ์จริงที่ซับซ้อนของโลกธุรกิจ

ที่ New Shores คุณจะต้องสวมบทบาทในการเป็นผู้ตัดสินใจ ทำการวิเคราะห์ข้อมูล คิดค้นวิธีการและให้คำแนะนำ กรณ๊ศึกษามีหลายเหตุการณ์และอยู่ในหลายอุตสาหกรรม ตั้งแต่การเปิดตัวสินค้าแถบอเมริกาเหนือ การสร้างโรงงานแถบเอเชียหรือปัญหาด้านทรัพยากรมนุษย์ในแถบอเมิรกาใต้

การทำงานร่วมกับมืออาชีพที่มีข้อจำกัดด้านเวลา ที่ได้ลงเรียนหลักสูตรนอกเวลา และกำลังต้องการเรียนรู้ด้าน MBA ที่จะสามารถเรียนหลักสูตรทางไกลได้ นอกเหนือจากวิธีการเรียนแล้ว หลักสูตรของ New Shores  อันนี้ยังถูกจัดให้อยู่ในหมวดหลักสูตรที่ยอดเยี่ยมและได้รับคำชื่นชมมากที่สุดในบังกาลอร์

ความแตกต่างที่สำคัญของหลักสูตรมีดังนี้

ตลาดที่มีกฎเกณฑ์

ข้อเท็จจริงทำให้เกิดความชัดเจน กระตุ้นผู้คนและทำให้เกิดการตัดสินใจ หลักสูตร MBA ของผู้บริหารของ New Shores จะทำให้ผู้เข้าศึกษาได้รับความรู้ด้านการจัดการข้อมูลที่มีอยู่มหาศาลเพื่อทำการคิดวิเคราะห์เพื่อตัดสินใจ

กรรมการที่มีส่วนช่วยเหลือกัน

ผ่านความรู้ที่รวบรวมกันมาของผู้บริหารแต่ละคน นักศึกษาจะได้รับประโยชน์จากประสบการณ์ที่แตกต่างกันทั้งพื้นเพ และด้านอุตสาหกรรมเพื่อแก้ปัญหาทางธุรกิจจริงที่ซับซ้อน

เข้าถึงงานวิจัย

นักศึกษาด้านผู้บริหารจะได้เข้าถึงงานวิจัยของศาสตราจารย์และการทำงานร่วมทั้งวิธีการที่ใช้ในการบริหารจัดการทางธุรกิจ

การลงมือทำและผลลัพธ์

หลักสูตรบริหารธุรกิจของ New Shores มุ่งมั่นในการเรียนผ่านกรณีศึกษาและการจำลองสถานการณ์แก้ปัญหาจริง

จิตวิญญาณของผู้ประกอบการ

นักศึกษาหลักสูตรผู้บริหารของ New Shores ได้รวบรวมจิตวิญญาณในการลงรายละเอียดและการพัฒนาอย่างต่อเนื่องไปสู่ทุกอย่างที่พวกเขาทำ ตั้งแต่กระบวนการพัฒนาเล็ก ๆ ไปจนถึงแนวคิดชั้นยอด เหล่านักศึกษาด้านบริหารของเราจะมีวิสัยทัศน์มากขึ้น ทำงานหนัก มีความมุ่งมั่นและสามารถไปได้ไกลเกินกว่าที่เขาหวังไว้

หลักสูตรทางด้านศิลปะ

ลงทะเบียนเรียนตอนนี้เพื่อเข้ามาเรียนรู้หนึ่งในหลักสูตร MBA ของนักบริหารที่ดีที่สุดของบังกาลอร์ โทร 08066731100 หรืออีเมล์มาที่ admissions@newshores.in