วิทยาลัยนานาชาติ NEW SHORES (NEW SHORES INTERNATIONAL COLLEGE)

การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการศึกษา

วิทยาลัยนานาชาติ New Shores เป็นวิทยาลัยที่มีนวัตกรรมที่จะส่งต่อการศึกษาชั้นยอดไปให้กับนักศึกษาในรูปแบบที่น่าสนใจ รูปการการเรียนการสอนของเราสอนให้นักศึกษาให้เข้าใจได้อย่างลึกซึ้งและรอบรู้ ทำให้การเรียนรู้ไปได้ไกลกว่ารูปแบบการสอนธรรมดา ผู้สำเร็จการศึกษาจาก New Shores เป็นผู้ที่รอบรู้และมีความเข้าอย่างลึกซึ้ง สามารถนำความรู้มาวิเคราะห์ คิดอย่างสร้างสรรค์และมีโลกทัศน์ ตระหนักถึงศักยภาพของตัวเอง

หลักปรัศญาการศึกษาของ New Shores จะแยกแยะระหว่าง “พลังของคนที่มีจิตเปิดกว้าง” และ “การเก็บมันไว้เป็นเพียงความรู้” โดยปกติแล้ว นักศึกษาจะต้องเรียนรู้ไปกับข้อมูลมากมาย แต่ในความเป็นจริง พวกเขาก็ยังถูกสอนให้วิเคราะห์อย่างมีเหตุผลและสร้างสรรค์

แตกต่างจากสถานบันอื่น ๆ วิทยาลัย New Shores นิยามการศึกษาช่วงมหาลัยว่าเป็นช่วงเวลาแห่งการค้นหา ช่วงเวลาที่ความสงสัยควรได้รับการกระตุ้น และการถามคำถามก็ไม่ควรจะหยุด  เราต้องการให้นักศึกษาของเรากล้าและมีจินตนาการ เรายังรวมถึงการกล้าที่จะล้มเหลว และเรียนรู้จากความผิดพลาด เพื่อที่จะประสบความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่มากขึ้น เราต้องการให้นักศึกษาของเราพบความน่าสนใจในวิชานอกหลักสูตร โดยการเพิ่มการเรียนรู้แบบองค์รวมมากขึ้น ที่ New Shores เราเชื่อว่าศิลปินเรียนรู้จากนักวิทยาศาสตร์ นักวิทยาศาสตร์เรียนจากผู้จัดการ และผู้จัดการเรียนจากศิลปิน

เราประสบความสำเร็จในเป้าหมายที่ท้าทายโดยการวางโครงสร้างของหลักสูตรไปสู่สองระยะ ระยะแรก นักศึกษาลงทะเบียนเรียนแบบกว้าง ๆ ระยะสอง พวกเขาก็เรียนโดยใช้วิชาหลักเดียว นักศึกษาต้องเรียนสามสิบหกวิชาให้สำเร็จเพื่อการจบปริญญาตรี บางอย่างเหล่านี้อาจจะอยู่ในวิชาหลัก อย่างไรก็ตาม หลักปรัชญาของ New Shores ต้องการให้นักศึกษาใช้เวลาไปกับวิชาที่น่าสนใจอื่นๆ ด้วย สิ่งนี้ทำให้นักศึกษาของเราได้รับประโยชน์มากกว่าความรู้ที่หลากหลาย ซึ่งรวมถึงการเข้าถึงการศึกษาที่หลากหลาย ซึ่งพวกเขาสามารถเลือกลงทะเบียนกับหลักสูตรที่พวกเขาอยากจะเรียนได้

นอกเหนือจากนั้น เรายังให้นักศึกษาพัฒนาทักษะพื้นฐานที่พวกเขาได้เรียนมาจากมัธยม ไม่ว่าพวกเขาจะเรียนอะไรในมหาวิทยาลัย การเขียน การให้เหตุผลเชิงปริมาณ และความรู้ด้านภาษาต่างประเทศอย่างน้อยหนึ่งภาษาเป็นพื้นฐานสำหรับบัณฑิตทุกคน ในบางที มีนักศึกษาหลายคนที่ลืมหนึ่งในทักษะที่สำคัญพวกนี้ หรือเสียมันไปจากการมุ่งมั่นกับวิชาอื่นในมหาวิทยาลัยมากเกินไป บัณฑิตของ New Shores ถือเป็นบุคลากรรุ่นใหม่ ที่จะสามารถเรียนรู้ในหลากหลายทิศทาง และทำงานภายใต้สภาพแวดล้อมที่หลากหลายได้

ที่ New Shores เราตระหนักดีว่าบัณฑิตของเราต้องพร้อมสำหรับการทำงานอย่างประสบความสำเร็จภายในโลกที่ไร้พรมแดน เราถือว่าเราคือตัวแทนของสายสัมพันธ์ระหว่างชาติ นักศึกษาทุกคนของ New Shores ต้องมาพร้อมด้วยความทะเยอทะยานในการก้าวเข้าสู่โลก เรากระตุ้นนักศึกษาทุกคนให้ใช้เวลาไปกับการเรียนรู้ในชีวิตมหาลัย ไม่ว่าจะเป็นการฝึกงาน เทอมหรือตลอดทั้งปี