ข้อความจากผู้ก่อตั้ง

ขอต้อนรับสู่วิทยาลัยนานาชาตินิวชอร์ (New Shores International College) สถาบันที่ตั้งขึ้นจากความตั้งใจ การลงแรงและนวัตกรรม เริ่มตั้งแต่สถาบันการอบรมด้านการจัดการในปี คศ.2009 New Shores ได้เติบโตในด้านการศึกษาระดับนานาชาติในช่วงระยะเวลาสั้นๆ

หลักในการก่อตั้งของ New Shores คือการนำการศึกษามาเรียนรู้ผ่านการเรียนแบบลงลึก การเรียนรู้ที่เน้นเฉพาะสิ่งที่ต้องนำไปใช้ กระบวนการเรียนและการทำความเข้าใจมากกว่าการหาความจริงและการทำแบบซ้ำซาก หลักปรัชญาการเรียนรู้นี้เปลี่ยนแปลงรูปแบบการศึกษาของอินเดีย และได้รับความไว้ใจจากผู้รับผิดชอบของสถาบันนี้ ที่ได้เราได้รับมากขึ้นเรื่อยๆ ตั้งแต่วันที่เราก่อตั้ง

ควบคู่ไปกับหลักปรัชญาของ New Shores คือการวิจัยที่นำไปสู่การพัฒนาและสร้างสรรค์หลักสูตรวิทยาศาสตร์และมนุษยศาสตร์ที่เราได้ทำการสอนไปพร้อมกับวิชาพื้นฐาน  เราทำงานอย่างหนักเพื่อคงสภาพของการมีวัฒนธรรม เทคโนโลยีและความหลากหลายที่ทำให้ New Shores มีวิธีการสอนที่ดี ระบบที่ว่าไม่เพียงแต่เป็นการเรียนรู้ที่ประสบความสำเร็จเท่านั้น แต่รวมถึงความล้มเหลวด้วย

New Shores เป็นสถาบันเฉพาะที่มีแต่ความอบอุ่น พร้อมที่จะต้อนรับนักศึกษาทุกรูปแบบ เรายินดีที่ความพยายามของเราที่จะหล่อหลอมสิ่งแวดล้อมรอบสถาบันให้กลายเป็นสถานบันที่อบอุ่นและพร้อมให้การสนับสนุนนักศึกษาที่หลากหลาย ทำให้พวกเขากลายเป็นคนที่ประสบความสำเร็จ

เพื่อกลายเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลกในอินเดียภายในปี คศ.2030 เราเชื่อมั่นว่าบัณฑิตจะสามารถทำให้โลกดีขึ้น เราสร้างเครือข่ายความรู้และร่วมมือกับสถาบันอื่นทั่วทั้งอินเดีย และมอบการศึกษาที่มีมาตรฐานสากลให้กับนักศึกษาของเรา เรามอบไม่ใช่เพียงแค่ประสบการณ์และความรู้ให้กับนักศึกษาของเรา แต่เราคิดถึงอนาคตที่จะเกิดขึ้นกับพวกเขาหลังจากเรียนจบ

New Shores มุ่งมั่นให้การพาและช่วยเหลือสังคมนักศึกษาในการเป็นตัวเร่งเพื่อทำให้โลกดีขึ้น หากคุณปรารถนาที่จะศึกษาที่ New Shores หรือต้องการร่วมงานกับเรา ผมยินดีที่จะต้อนรับและเชิญชวนให้พวกคุณเข้าร่วมเดินทางไปกับเรา ไม่ใช่เพียงแค่ศักยภาพด้านการศึกษา แต่รวมถึงศักยภาพในด้านการเป็นประชากรโลกที่ประสบความสำเร็จในศตวรรษที่ 21

ศาสตราจารย์ SHASHIDHAR CHIRON,

กรรมการผู้ก่อตั้ง

สถาบันการศึกษานิวชอร์