คุณภาพ

มหาวิทยาลัย New Shores ต่อต้านการแบ่งแยกและอคติทุกรูปแบบ จะไม่มีการโอนเอี่ยงหรือการเลือกปฏิบัติซึ่งมาจากความแตกต่างในเพศ เชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม อายุ ความพิการหรือการแบ่งแยกใดๆ เกิดขึ้นใน New Shores สังคมของ New Shores จะมีแต่ความยุติธรรม ศักด์ศรีและการเคารพ โอกาสที่ถูกมอบในภายในสถาบันมอบให้กับทุกคน เรามอบสิ่งแวดล้อมที่ฟรี ให้โอกาสและอบอุ่นสำหรับนักศึกษาทุกคน พนักงาน ผู้เยี่ยมชม ผู้ปกครองและผู้ดูแลนักศึกษา เรายินดีต้อนรับนักศึกษาจากทุกชนชั้นและศาสนา และทุกวัฒนธรรม

วิสัยทัศน์

เพื่อเป็นมหาวิทยาลัยที่ก้าวหน้าและมีส่วนในการเป็นส่วนที่ทำให้โลกดีขึ้น

พันธกิจ

  • ปลูกฝังระบบการศึกษาหาความรู้โดยส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความรู้พร้อมกับระบบที่แตกต่างกันในโลก
  • พัฒนานักศึกษาของเราเพื่อเป็นตัวแทนให้สติปัญญาในการกระตุ้นพวกเขาผ่านความรู้ ความกล้าและคุณค่าในระบบการเรียนรู้
  • ดึงดูดนักศึกษาและพนักงานที่มีความสามารถจากทั่วทุกแห่งในโลกให้มาสู่มหาวิทยาลัย
  • เพื่อความมุ่งมั่นในการสร้าง ตรวจสอบและรักษาความรู้ผ่านงานวิจัย

คุณค่าหลัก

  • ความหลากหลายและเท่าเทียม
  • ใช้หลักการตั้งคำถามหลักวิทยาศาสตร์
  • เปิดกว้างและมีความพิเศษ
  • มั่นคงและมีความก้าวหน้า