เทคโนโลยีทันสมัยสำหรับการเรียนรู้

มีทั้งด้านปรัศญาและวิทยาการ New Shores เชื่อในศักยภาพของเทคโนโลยีผ่านกระบวนการเรียนรู้ ทางสถาบันหลอมรวมเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ากับชั้นเรียนทั้งภายในและภายนอก เพื่อทำให้นักศึกษาของเราได้ความรู้ที่ทันสมัยที่สุด ท่ามกลางเทคโนโลยีหลากหลายรูปแบบ นี้คือรายชื่อที่นักศึกษาสามารถใช้งานได้ภายในวิทยาลัย

โปรแกรม FEDENA

โปรแกรม Fedena สร้างโลกวิทยาลัยเสมือนจริง เพื่อให้นักศึกษาและผู้ปกครองเข้าถึงได้จากทุกที่ในโลก ทรัพยาการการเรียนรู้ทั้งหมดสามารถเข้าถึงได้จากโปรแกรม Fedena และข้อมูลการศึกษาของนักศึกษาสามารถดูได้ตลอด นักศึกษาและผู้ปกครองสามารถดูรายงานของชั้นเรียน การวัดคะแนน เกรด การบ้าน งานกลุ่มและอื่นๆ ได้ตลอด

ห้องเรียนทันสมัย CLASSROOM TECH

แต่ละห้องเรียนมีสมาร์ทบอร์ด (Smart Board) เครื่องช่วยจำลองภาพและเสียง อินเตอร์เน็ทและคอมพิวเตอร์ ห้องเรียนมีความพร้อมและสะอาดตา โดยไม่มีการใช้แอร์ที่มีการปล่อยสาร CFC ออกมา ห้องเรียนส่วนใหญ่มีเทคโนโลยีสำหรับการถ่ายทอดสด ที่ในอนาคตจะมีการอัดแล้วฉายผ่านช่อง New Shores Knowledge Channel

ห้องแมคอินทอช MAC LAB

นอกเหนือจากคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพสูง ทางวิทยาลัยมีห้องเรียนสำหรับเครื่อง Macintosh ของ Apple สำหรับให้นักศึกษาใช้ เป็นห้องที่จะมอบประสบการณ์ในการเขียนโปรแกรมสำหรับเครื่อง Macintosh และระบบ iOS โครงการด้านไอทีและงาน Hackathons มีจัดขึ้นตลอดในห้องแห่งนี้

ห้องสร้างอนาคต ROBOTICS

ทาง Roboversity ได้มาร่วมงานกับทาง New Shores เพื่อเสนอคำแนะนำด้านโครงการ และทำให้นักศึกษาสามารถสร้างแอพลิเคชั่นที่ใช้งานได้จริง Roboversity  มีโครงการให้ทำตลอดทุกเทอมสำหรับนักศึกษาปริญญาตรีสาขาแอพลิเคชั่นคอมพิวเตอร์ (Bachelor of Computer Application) นักศึกษาใช้ความรู้ภาคทฤษฎีไปกับงานโครงการ ได้จะถูกวัดคะแนนโดยทาง Roboversity และ NSIC

ห้องเรียนธุรกิจ BUSINESS LAB

นักศึกษาบริหารธุรกิจที่ New Shores สามารถใช้ด้านดีของห้องเรียนธุรกิจที่ทันสมัย เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของ Bloomberg Financial Markets Lab ใช้วิจัย วิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์ตลาดและเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีจากมืออาชีพจากทั่วโลก

หลักสูตรออนไลน์ MOOCs

ด้วยการพัฒนาในหลักสูตรออนไลน์ หลักสูตรการเรียนรู้ออนไลน์ (Massive Open Online Courses) หรือ MOOCs มอบโอกาสในการเรียนรู้ที่มากมาย ทางสภามหาวิทยาลัยได้เลือกหลักสูตรออนไลน์เข้าเป็นหลักสูตรปริญญา ทำให้นักศึกษาได้รับประโยชน์จากการเรียนรู้ความรู้ล่าสุด จากมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วโลก เครือข่ายหลักที่เราได้เลือกมากคือ MIT OCW Course Era และ edX

รายการแห่งความรู้ KNOWLEDGE CHANNEL

ทีมนักศึกษาและเจ้าหน้าที่ได้ทำโครงการรายการให้ความรู้ (Knowledge Channel) นี้จะเป็นแหล่งความรู้สำหรับใครก็ตามที่สนใจในการศึกษาหาความรู้ มีแหล่งความรู้มากมายสำหรับผู้ที่สนใจที่ไม่สามารถเข้าสู่ห้องเรียนของวิทยาลัย NSIC หรือคนที่ไม่สามารถลงทะเบียนเรียนที่ NSIC ได้