ทำให้โลกกลายเป็นผืนผ้าใบแห่งการเรียนรู้

การฝึกงานต่างประเทศ

การฝึกงานต่างประเทศเป็นส่วนหนึ่งในการศึกษาที่ New Shores และนักศึกษาทุกคนต้องมีการฝึกงานต่างประเทศ การฝึกงานต่างประเทศทำให้นักศึกษาของเราได้ศึกษารูปแบบการทำงาน และใช้ชีวิตในต่างประเทศ ระยะเวลาการฝึกงานมีตั้งแต่สองเดือนไปจนถึงห้าเดือน ขึ้นอยู่กับตำแหน่งและบริษัท นักศึกษาจะได้รับการฝึกงานในระดับสากล จะมีความมั่นใจมากขึ้นผ่านการเรียนวัฒนธรรมต่างชาติ กรณีศึกษาระหว่างประเทศ การทำงานร่วมกับเพื่อนต่างชาติ การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศและการเป็นโฮสต์ให้กับหลักสูตรต่างประเทศ การมีประสบการณ์แบบนี้ทำให้พวกเขามีทักษะที่พิเศษ ทำให้พวกเขาเป็นที่ต้องการสำหรับตำแหน่งงานระหว่างประเทศ

เครือข่ายของวิทยาลัยและสถาบันการฝึกงานระดับสากลสำหรับนักศึกษาทุกคน จุดหมายปลายทางของการฝึกงานของนักศึกษาของเรา ได้แก่ เยอรมนี โปแลนด์ อิตาลี ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ เดนมาร์ก จีน อังกฤษ กรีซ ฟิลิปปินส์ มาเลเซียและยูเออี

หลักสูตรภาคฤดูร้อน

หลักสูตรภาคฤดูร้อนเป็นโอกาสที่พิเศษสำหรับนักศึกษาของเราเพื่อเพิ่มการเรียนรู้ระหว่างช่วงหยุดพักฤดูร้อน  นักศึกษาได้รับอิสระในการเลือกวิทยาลัย วิชาที่เรียนและหน่วยกิจสำหรับหลักสูตรภาคฤดูร้อน เป็นโอกาสที่ไม่ได้มีบ่อยๆ สำหรับนักศึกษาที่ต้องการศึกษาเพิ่มเติมในระดับปริญญาตรี (สำหรับนักศึกษาระดับ 11th-12th Standard) และระดับปริญญาโท-เอก (สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี) เพิ่อเรียนรู้ชีวิตมหาลัยก่อนที่จะได้ลงทะเบียน รายชื่อมหาวิทยาลัยที่นักศึกษาของเราเลือกเรียนหลักสูตรภาคฤดูร้อน

มหาวิทยาลัยฮาวาร์ด (Harvard University)

โรงเรียนเศรษฐศาสตร์แห่งกรุงลอนดอน (The London School of Economics)

มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด (Stanford University)

มหาวิทยาลัยคอร์เนลล์ (Cornell University)

มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ต้องการให้นักศึกษามีทักษะภาษาอังกฤษ และผ่านกการทดสอบเพื่อเรียนในหลักสูตรฤดูร้อน หน่วยงานพัฒนาบุคคลิกภาพและวิชาชีพ (The Department of Personal and Career Development) เตรียมนักศึกษาทั้งเรื่องการทดสอบและแนะนำเรื่องขั้นตอนการสมัครแก่พวกเขา ค่าใช้จ่ายของหลักสูตรภาคฤดูร้อนมีหลากหลายซึ่งสามารถดูแลผ่านผู้ปกครองหรือผู้ดูแลได้ นักศึกษาจะได้รับหน่วยกิตผ่านการศึกษาในมหาลัยต่างประเทศ และการสำเร็จการศึกษาหลักสูตรแล้ว บางมหาวิทยาลัยยังมอบโอกาสในการเข้าถึงเครือข่ายนักศึกษาและทรัพยากรการเรียนรู้ แม้แต่หลังจากการสำเร็จการศึกษาภาคฤดูร้อนไปเรียบร้อยแล้ว และยังมอบคำแนะนำสำหรับนักศึกษาภาคฤดูร้อนในการเรียนอื่นๆ

หลักสูตรภาคฤดูร้อนยังเป็นโอกาสในการพบปะกับสังคมนักศึกษาต่างประเทศขณะที่กำลังพักอาศัยและศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยระดับนานาชาติ

การเดินทางเพื่อการศึกษาระดับนานาชาติ

โอกาสอีกอันสำหรับนักศึกษาของเราเพื่อเรียนรู้และสัมผัสความแตกต่างทางวัฒนธรรมผ่านการเดินทางเพื่อการศึกษาระดับนานาชาติประจำปี (International Study Tour) นี้คือโอกาสของนักศึกษาในการเรียนรู้ถึงเทคนิคที่ใช้ในต่างประเทศ ทั้งด้านการศึกษาและความรู้ระดับองค์กร

ในช่วงการเดินทาง นักศึกษาจะได้สัมผัสการดำเนินธุรกิจในต่างประเทศ ที่มีความท้าทายและแตกต่าง มีบางช่วงของการเดินทางที่จะต้องไปเยี่ยมชมอุตสาหกรรมท้องถิ่น และเรียนรู้ธุรกิจว่าต้องดำเนินไปยังไง การเยี่ยมชมอุตสาหกรรมเคยเป็นแนวคิดสำหรับภาคปฏิบัติของวิชากรณีศึกษา นักศึกษาได้รับประสบการณ์ผ่านการเยี่ยมชมสถานที่ทำงาน และการพบเจอกันคนที่ทำงาน นักศึกษาของโครงการ IST จะต้องพักอาศัยในวิทยาลัยของประเทศเจ้าบ้าน และลงทะเบียนเรียนหลักสูตรระยะสั้น รวมทั้งเข้าร่วมประชุมระหว่างการเยี่ยมชม ทั้งหมดทำให้เกิดเป็นสังคมของนักศึกษาโครงการ IST ทำให้เกิดการแบ่งปันด้านวัฒนธรรมผ่านการทำงานภายในต่างประเทศ

การเรียนต่อต่างประเทศ

หากนักศึกษาของเราสนใจในการเรียนต่างประเทศ ทางมหาวิทยาลัยยินดีที่จะสนับสนุน นักศึกษาสามารถเรียนสี่เทอมแรกที่วิทยาลัย New Shores จากนั้นจึงเรียนต่อต่างประเทศได้ นอกเหนือจากความสำเร็จพื้นฐานที่นักศึกษาจะได้รับ นักศึกษายังจะได้ปริญญาจากมหาวิทยาลัยนานาชาติที่เขาได้เลือกด้วย บางมหาวิทยาลัยยอมรับหน่วยกิตจากมหาวิทยาลัย New Shores ซึ่งหมายถึงว่านักศึกษาไม่ต้องทำการทดสอบเพิ่มเติม นักศึกษาอาจจะเลือกหนึ่งในเครือของมหาวิทยาลัย New Shores หรืออาจจะเลือกมหาวิทยาลัยนานาชาติอื่นๆ แต่ก็มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในมหาวิทยาลัยนานาชาติที่นักศึกษาเลือกเรียน

มหาวิทยาลัยในเครือของเราถูกเลือก เพราะชื่อเสียงของหลักสูตรในระดับนานาชาติ และประสิทธิภาพของตัวหลักสูตรเอง โดยส่วนมาก นักศึกษาจะทำการเรียนในมหาวิทยาลัยนานาชาติเพียงหนึ่งปี และจะได้รับสิทธิประโยชน์เต็มเหมือนกับนักศึกษาที่เรียนอยู่ที่นั่นเลย ทำให้เกิดประโยชน์ด้านการศึกษามากมาย และทำให้นักศึกษาเข้าถึงความฝันในการศึกษาต่างประเทศได้ในราคาที่สามารถจ่ายได้