ศาสตราจารย์ MANOHAR D RAO

ศาสตราจารย์ Manohar เป็นหนึ่งในบุคคลที่เป็นที่รู้จักในวงการด้านการวิจัยตลาด การสร้างแบบจำลองทางสถิติและการตลาด เขาจบการศึกษาจาก IIT Madras และเริ่มเรียนต่อระดับปริญญาโทที่ IIM Ahmedabad ประสบการณ์ของเขาในการเป็นผู้นำของบริษัทไอทีข้ามชาติในอินเดีย สหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกา

นอกจากการสอนเขายังให้บริการให้คำปรึกษาแก่ บริษัทผู้ผลิตและบริษัทค้าปลีกในอินเดียและต่างประเทศในด้านการวิเคราะห์และการสร้างแบรนด์สินค้า วิชาที่เขาสอนที่ New Shores คือการวิจัยตลาด เทคนิคเชิงปริมาณ การบริหารการตลาดและการบริหารจัดการแบรนด์

ศาสตราจารย์ MANOHAR D RAO