ศาสตราจารย์ PRIYANK VAGHELA

ศาสตราจารย์ Priyank Vaghela นำประสบการณ์อันยาวนานและความรู้ด้านการตลาด การบริหารแบรนด์ การวิจัยการตลาดและการโฆษณา เขาเคยทำงานร่วมกับเครือข่ายการสื่อสารการตลาดระหว่างประเทศ เช่น บริษัท Ogilvy & Mather บริษัท Gray Worldwide และบริษัท FCB Ulka เขาเป็นบุคคลสำคัญในฐานะหนึ่งในผู้นำเยาวชนในบริษัท FCB Ulka ประสบการณ์ด้านการตลาดของเขาเหมาะสำหรับอุตสาหกรรมที่แตกต่างกัน เช่น แฟชั่น ไอที เครื่องดื่มแอลกอฮอลล์ สินค้าอุปโภคบริโภคและธนาคาร วิชาที่เขาสอนใน New Shores คือการจัดการการตลาด การบริหารแบรนด์ การจัดการบริการ พฤติกรรมผู้บริโภค การโฆษณาและการบริหารจัดการสื่อ

ศาสตราจารย์ PRIYANK VAGHELA