ศาสตราจารย์ RICCARDO RANDELLINI

ด้วยปริญญาด้านศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์และการวิจัยจากมหาวิทยาลัยชั้นนำแห่งหนึ่งในยุโรป  มหาวิทยาลัยฟลอเรนซ์ (University of Florence) ประเทศอิตาลี  ศาสตราจารย์ Riccardo Randellini มีความเชี่ยวชาญทางด้านการศึกษา ผลงานที่ผ่านมาของเขามีทั้งการศึกษาด้านการศึกษาพิเศษที่ Consorzio Zenit ฟลอเรนซ์ และศูนย์ให้คำปรึกษาด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพและจิตวิทยาที่ Cooperativa La Tappa ประเทศอิตาลี ดนตรีและศิลปะบูรณาการในหลักสูตรมืออาชีพที่ Associazione II Sorriso ฟลอเรนซ์ ชีววิทยาทางทะเลและการวิจัยที่เกาะเต่า ประเทศไทย

ที่ New Shores เขาสอนภาษาและหลักสูตรภาษาศาสตร์ ดนตรีแจ๊สและวัฒนธรรมยุโรป เขาอยู่ในคณะกรรมการที่ปรึกษาทางวิชาการของ New Shores สำหรับหลักสูตรศิลปศาสตร์และมนุษยศาสตร์

ศาสตราจารย์ RICCARDO RANDELLINI