ศาสตราจารย์ SHASHIDHAR CHIRON

ศาสตราจารย์ Shashidhar Chiron เป็นผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยนานาชาตินิวซอร์ (New Shores International College) และเป็นผู้ประกอบการที่มีชื่อเสียงด้านการศึกษาระดับสูงในอินเดีย เขาได้รับเกียรติจากรางวัล Young Global Shaper ของ World Economic Forum ในด้านการมีส่วนร่วมในการทำให้โลกเป็นสถานที่ที่ดีขึ้นผ่านการศึกษา ได้รับการเสนอชื่อโดย CII ในฐานะผู้ประกอบการรายใหม่ เขาเป็นที่ปรึกษาโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United Nations Development Program) ในอินเดีย เขาเป็นอาจารย์ที่มีความกระตือรือร้นในการสอนเศรษฐศาสตร์พัฒนา ทักษะผู้ประกอบการ การจัดการการตลาดและการคิดอย่างเป็นระบบตั้งแต่ปี คศ.2009

ศาสตราจารย์ SHASHIDHAR CHIRON