ศาสตราจารย์ SHIVANI BHAGI

ศาสตราจารย์ Shivani Bhagi เป็นชาวอังกฤษที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยซิตี้ (City University) ลอนดอน เธอเรียนและทำงานในประเทศในยุโรปมานานกว่า 10 ปี ในฐานะที่ปรึกษาด้านการจัดการของบริษัท Accenture หลังจากย้ายมาที่อินเดียแล้ว เธอได้สร้างโครงการ Infosys Campus Connect (ความคิดริเริ่มด้านอุตสาหกรรมการเรียนรู้) ทั่วประเทศ เธอนำประสบการณ์ทั้งหมดนี้เข้ามาใช้สอนในห้องเรียนที่ New Shores การสอนในปัจจุบันของเธอคือ การสื่อสารในรูปแบบของผู้บริหาร กระบวนการสื่อสารการจัดการและหลักการบริหารและโครงการพัฒนาบุคลากรและอาชีพ

ศาสตราจารย์ SHIVANI BHAGI