ศาสตราจารย์ VEDANTAM KRISHNAN

ศาสตราจารย์ Vedantam Krishnan ที่รักของเราผู้เป็นแสงนำทางและแรงบันดาลใจให้กับทุกคนที่ New Shores ท่านได้ล่วงลับไปแล้วในปี คศ.2014  คำสอนและคุณค่าของเขาได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของ New Shores และกลายเป็นเหมือนวัฒนธรรมของเรา ด้านล่างคือประวัติคร่าวๆ

ประสบการณ์ของศาสตราจารย์ Krishnan ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารงานมานานกว่า 45 ปี เขาได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในศาสตราจารย์ที่ดีที่สุดในอินเดีย สำหรับการบริหารทรัพยากรมนุษย์และพฤติกรรมองค์กร ศาสตราจารย์ Krishnan เป็นอาจารย์ประจำคณะ IIM ของ Bangalore ทำหน้าที่เป็นซีอีโอของบริษัท BPL Pvt. Ltd และเป็นหัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคลที่บริษัท Mico Bosch India Pvt. Ltd เขายังเป็นศาสตราจารย์ด้านทรัพยากรบุคคลและที่ปรึกษาทางวิชาการของ New Shores International College เขามีความรู้ในด้านต่างๆ ได้แก่ ภาวะผู้นำ การจัดการทรพยากรบุคคลระดับนานาชาติ การเจรจาต่อรอง ความสัมพันธ์ของอตสาหกรรมและการบริหารจัดการประสิทธิภาพ

ศาสตราจารย์ VEDANTAM KRISHNAN