ศาสตราจารย์ VIKI FERNANDES

ศาสตราจารย์ Viki Fernandes มีประสบการณ์การทำงานที่ยาวนานถึง 14 ปี ซึ่ง 8 ปีสำหรับในด้านการเรียนรู้และการพัฒนาองค์กร เธอทำงานให้กับองค์กรต่างๆ เช่น Altisource (บังกาลอร์) Tech Mahindra (มุมไบ) และ Tesco (บังกาลอร์) เธอมีประสบการณ์ในการฝึกอบรม การสอนและให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาในแต่ละกลุ่มอายุและในระดับต่างๆ ขององค์กร ความเชี่ยวชาญของเธอคือทักษะพื้นฐานและทักษะด้านพฤติกรรม เธอได้ดูแลรูปแบบหลักสูตร การฝึกอบรมและการควบคุมในระดับการจัดการ ด้วยปริญญาวิทยาศาสตร์ (สัตววิทยาและเทคโนโลยีชีวภาพ และการออกแบบภายใน) เธอมีบทบาทในการสอนวิชาวิทยาศาสตร์และวิชาที่เกี่ยวข้องเช่นกัน เนื้อหาการสอนของเธอที่ New Shores ได้แก่ ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม การฝึกอบรมและการพัฒนา และการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม

ศาสตราจารย์ VIKI FERNANDES