PROF. DR. MATHAI BAKER FENN

ด๊อกเตอร์ Mathai Baker Fenn เป็นนักจิตวิทยาที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงในฐานะนักวิชาการและที่ปรึกษา เขาได้รับปริญญาตรีศิลปศาสตร์ และมหาบัณฑิตสาขาวิชาจิตวิทยาจากมหาวิทยาลัยเคลาลาร์ (University of Kerala) และปริญญาเอกด้านการจัดการความรู้จากสถาบันเทคโนโลยีแห่งอินเดีย (Indian Institute of Technology) บอมเบย์ เขาเป็นอดีตหัวหน้าภาควิชา XLRI Jamshedpur คณะ SP Jain และมหาวิทยาลัยอเมริกันแห่งอาร์เมเนีย (American University of Armenia) และที่ปรึกษาธนาคาร Muscat รัฐบาลดัตช์ และที่ปรึกษาของ Mahindra Automobiles เขาเป็นที่ปรึกษาด้านการศึกษาสำหรับ New Shores และวิชาที่เขาสอนที่ New Shores ได้แก่ จิตวิทยา พฤติกรรมผู้บริโภคและการวิจัย

PROF. DR. MATHAI BAKER FENN